V III. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) je
opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.
V Lekarni Melisa Škofije v skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti,
ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške
dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse. Politiko
kakovosti uporabljamo kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja lekarne.

 

Kazalniki kakovosti za leto 2020:

Zaporedna številkaKazalnikRezultat
1Število vseh receptov glede na število zaposlenih magistrov farmacije11.226
2Število vseh receptov glede na število zaposlenih magistrov farmacije
glede na standarde normative LZS (13.000 Rp/mag. farm.)
86
3Delež obnovljivih receptov glede na število vseh receptov (%)18,2
4Delež magistralnih zdravil glede na število vseh receptov (%)1,37
5Število vseh farmacevtskih intervencij19
6Delež obiskovalcev, ki jih obravnava magister farmacije z veljavno licenco (%)100
7Delež artiklov, nabavljenih preko registriranih veledrogerij (%)100
8Delež izdelkov, ki jih v skladu z DLP hranimo v kontroliranih pogojih → kontinuirano spremljanje temperature in vlage (%)100
9Delež zaposlenih strokovnih delavcev, ki obvladujejo sistem farmako in nutrivigilance (%)100
10Delež medicinskih pripomočkov z znanimi razredi tveganj za uporabnika (%)100
11Nezgode pri delu0
12Veljavnost usposabljanja zaposlenih s področja VPD in VPP (%)100
13Čas, ko lahko obiskovalci v lekarni na predpisan način vrnejo
neporabljena in odpadna zdravila (%)
100